home                                             รายชื่อสหกรณ์แท็กซี่ 

ลำดับที่

ชื่อสหกรณ์

                             ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

1.

สหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ จำกัด

614-616 ซอยวัดเทพากร ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ

424-1859,424-0877

2.

สหกรณ์แท็กซี่กรุงไทย จำกัด

561 ซอยเจริญนคร 65 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

509-8510,509-8511

3.

สหกรณ์เจริญเมืองแท็กซี่ จำกัด

1999 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

215-1584

4.

สหกรณ์แท็กซี่ไทย จำกัด

58/71 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

437-1860,437-8867

5.

สหกรณ์แท็กซี่ธนบุรี จำกัด

1802 ศูนย์การค้าวรรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ

 287-3345,676-2800

6.

สหกรณ์บวรณ์แท็กซี่ จำกัด

61-66 หมู่ที่ 9 ถนนสายบางแวก แขวงบางไผ่

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

410-3495

7.

สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด

1296/6 ตรงข้ามวัดเชิงหวาย ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

587-7860,587-5592

587-7860

8.

สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด

2944 ศูนย์การค้าไดร้ฟอิน ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

377-3832,3773833

9.

สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด

1064/124 ซอยเฉยพ่วง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ

279-0689,278-0166

10.

สหกรณ์แท็กซี่สามัคคีธรรม จำกัด

2017 แฟลต 17 การเคหะแห่งชาติ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 275-1059

11.

สหกรณ์แหลมทองแท็กซี่ จำกัด

1104 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 241-4597

12.

สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด

688/139 ซอยวัดเทพนารี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

 433-3231

13.

สหกรณ์แท็กซี่อิสระ จำกัด

46/2 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

270-1716,279-4862

14.

สหกรณ์ปทุมวันแท็กซี่ จำกัด

115-119 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

216-7628-9, 215-9563

15.

สหกรณ์แท็กซี่มหานคร จำกัด 69  ซ.รองเมือง 1  ถ.รองเมือง  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 215-1794

16.

สหกรณ์ธนาสยาม จำกัด

 500  ถ.พระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 689-1904

17.

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

402 อาคารแกรนด์ทาวเวอร์ชินณ์ ซอยเรวดี  ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

618-2680-2

18.

สหกรณ์แท็กซี่เพชรเกษม  จำกัด

20/89 ซอยเพชรเกษม 77  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

809-9828-9

19.

สหกรณ์แท็กซี่ประชาสงเคราะห์  จำกัด

8/2 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 

20.

สหกรณ์บริการวิสาหกิจชุมชน หนองปรือ  สมุทรปราการ

161 หมู่ 3  ต.หนองปรือ  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

(สาขา)  442 หมู่ 4  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

0-2327-2388

0-2327-2382

F 0-2327-2382

21.

สหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน

287/195 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม     แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

0-2327-2388

0-2327-2382

F 0-2327-2382

   
home